Startsida Umeå kommun

Samiska

Samiskt språknav

Kompetenscentrum för flerspråkighet arbetar tillsammans med personal på den samiska avdelningen Hublluo på förskolan Snöflingan. Samarbetet syftar till att utveckla språkinriktade aktiviteter på förskolan för de samisktalande barnen.

Språknavet ska binda ihop kompetenser inom språken och kulturen. Navet ska länka samman de yngre med de äldre. Navet är en del i att ge kompetensförstärkning i Umeå kommuns förskolor och skolor om vad det innebär att tillhöra en nationell minoritet samt hur förskolan och skolan kan arbeta med att stärka kunskaperna bland barn och elever.

Kontakt

Kristiina Burman
chef
070-633 04 70
kristiina.burman@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus