Startsida Umeå kommun

Ansökan om inskolningsstöd

Då förskolan/skolan tar emot ett barn som är nyanländ och inte gått i svensk förskola tidigare kan förskolechef/rektor ansöka om inskolningsstöd.
Fyll i formuläret nedan så tar språkutvecklare vid Kompetenscentrum kontakt med er inom tre arbetsdagar.

E-post
Telefonnummer
Kontakt

Linda Spett
språkutvecklare
070-265 16 72
linda.spett@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus