Startsida Umeå kommun

Ansökan om kompetenshöjande insats

Då förskolan har behov av inspiration till att utveckla sitt språkutvecklande arbetssätt med kan förskolechefen ansöka om detta genoma tt fylla i formuläret nedan.

Utvecklingsledare vid Kompetenscentrum för flerspråkighet tar kontakt inom fem arbetsdagar.

E-post
Telefonnummer
Kontakt

Linda Spett
språkutvecklare
070-265 16 72
linda.spett@umea.se

Karin Ledin
utvecklingsledare
090-16 26 29
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus