Startsida Umeå kommun

Språka mera

Språka mera är en digital resurs på en mängd olika språk. Pedagoger och vårdnadshavare kan tillsammans med barn och elever lyssna på sagor och sånger. Tillsammans kan barn och elever utforska bokstäver, siffror, färger och djur på ett lekfullt sätt.

Språka mera ska ses som en inspirerande resurs att använda och lyssna till olika språk.

 Klicka på länken för att öppna webbsidan

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus