Startsida Umeå kommun

Pedagogiska nätverket Luren

På grund av det rådande läget är inga nätverksträffar inplanerade!

Nätverket Luren är ett 20 år gammalt Reggio Emiliainspirerat nätverk. Nätverket välkomnar alla som är nyfikna och intresserade av pedagogiska frågor och utveckling av sin verksamhet. Nätverket ska inspirera och ge förutsättningar till möten, dialog och erfarenhetsutbyte mellan pedagoger.

Innehållet på nätverksträffarna är besök på förskolor där pedagoger möts och fokus är den besökta förskolans verksamhet och deras förskolemiljöer. När det är nätverksträffar på Ideán är huvudsak innehållet fördjupade samtal kring pedagogiska dokumentationer ibland kopplat till korta föreläsningar.

För att möjliggöra för pedagoger från flera olika förskolor att delta i nätverksträffarna begränsar vi antal platser till två per avdelning. Om det finns platser kvar sista veckan finns möjlighet att anmäla ytterligare pedagoger.

Anmälan av pedagoger från andra kommuner

Utifrån det stora tryck som råder på nätverksträffarna så vänder vi oss i första hand till pedagoger verksamma i Umeå kommun och i andra hand till andra kommuners pedagoger. Två veckor innan nätverksträffen kan pedagoger från andra kommuner anmäla sig, om inte alla platser är uppbokade.

Anmälan till nätverk

Anmälan görs till:

monika.andersson@umea.se

För att möjliggöra för pedagoger från flera olika förskolor att delta i nätverksträffarna begränsar vi antal platser till två per avdelning.

Om det finns platser kvar sista veckan finns möjlighet att anmäla ytterligare pedagoger.


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus