Startsida Umeå kommun

IT som verktyg för lärande

I förskolan och skolan använder vi internet och olika digitala medier som en naturlig del i lärandet samt för att informera om vad vi gör. Det ingår i vårt uppdrag. Vi rustar barn och elever att kommunicera, samarbeta, utveckla sin kreativitet och ha ett kritiskt tänkande. Vi berättar, löser uppgifter och redovisar. Det görs bland annat genom att vi använder foto, film och ljud där våra barn och elever finns med.

Att dokumentera, producera och publicera digitalt material skapar förutsättningar till fördjupat lärande. Det ger också dig som vårdnadshavare en större inblick och delaktighet i barnets vardag.

All publicering sker i enlighet med den värdegrund som läroplanen står för. När elever får tillgång till uppgifter och material oavsett tid och plats skapas möjligheter för dem att kunna påverka sina studier i högre utsträckning. Det är ett av skälen till varför vi bland annat infört G Suite för Education i vår verksamhet.

Kontakt

Katarina Sjöström
utvecklingsledare
Utbildningskontoret
Umeå kommun
090-16 17 17
katarina.sjostrom.2@umea.se

Sidan har granskats 2018-11-23

Sidans kortadress: www.umea.se/digitaltlarande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.