Startsida Umeå kommun

G Suite molntjänst inom skolan

Elever och lärare/pedagoger i Umeå kommuns skolor har tillgång till ett verktyg som heter G Suite for education. G Suite, som i dagligt tal kallas för Google, består av webbaserade molntjänster och verktyg för att skapa, dela, kommunicera, samarbeta och lagra.

Miljön är nåbar via webben och det innebär att elever och lärare/pedagoger har åtkomst oavsett var de befinner sig eller vilken tid det är på dygnet. Miljön är också nåbar oavsett om de sitter vid en dator, surfplatta eller en smartphone.

Kontakt

Katarina Sjöström
utvecklingsledare
Utbildningskontoret
Umeå kommun
090-16 17 17
katarina.sjostrom@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus