Startsida Umeå kommun

Ny lärplattform inom kommunala grundskolan och grundsärskolan

Upphandlingen av en ny lärplattform för grundskolan och grundsärskolan är nu slutförd och den leverantör som kan möta de krav som Umeå kommun ställt är Unikum. Efter avtalsskrivande påbörjas implementering av den nya lärplattformen genom dialog och utbildning av personal. Ambitionen är att alla inom den kommunala grundskolan och grundsärskolan ska kunna använda Unikum från höstterminen 2020.

Sedan några år tillbaka använder Umeå kommun lärportalen EdWise (Lärum). Fram till bytet av lärplattform fortsätter grundskolor och grundsärskolor att använda befintlig lärplattform och andra digitala tjänster som verksamheten har behov av. Övriga verksamheter berörs i dagsläget inte av förändringarna utan fortsätter tills vidare med befintliga lösningar.

Kommunens målsättning med en lärplattform är ökad transparens och kommunikation mellan skola och hem. Vårdnadshavare ska ges möjlighet att vara delaktiga i sitt barns skolvardag. Lärplattformen ska även underlätta för elevernas lärande och vara ett administrativt och kvalitativt stöd i vardagen för medarbetarna. Ambitionen är att lärplattformen ska samverka med andra befintliga tjänster, t.ex. Skola24, G Suite och Google Classroom.

— Utvecklingen av lärplattformar går framåt både tekniskt och funktionellt och användarna har idag mer erfarenhet av vad som underlättar samarbete, dokumentation och kvalitet i skolan. Tack vare att personal, elever och vårdnadshavare har varit så engagerade i arbetet och delat med sig av erfarenheter, kunskaper och behov så har vi stora förhoppningar om att nå kommunens målsättning med lärplattformen, säger Marcus Jansson som är projektledare för upphandlingen.

Kontakt

Marcus Jansson
projektledare IT, Umeå kommun
076-136 83 70
marcus.jansson@umea.se

Katarina Sjöström
utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen
070-377 37 20
katarina.sjostrom.2@umea.se

Christopher Granberg
bitr. utbildningsdirektör Utbildningsförvaltningen
070-377 35 92
christopher.granberg@umea.se