Startsida Umeå kommun

Frågor och svar, vårdnadshavare

Här hittar du som vårdnadshavare svar på allmänna och specifika frågor som rör varje verksamhet: förskola, grundskola och gymnasium i lärplattformen Lärum. Inloggningsinformation finns under avsnittet "om inloggning" i menyn till vänster.

För mer information om hur du navigerar i Lärum kan du ta del av den här Instruktionen eller se den här filmen om navigering

För mer info se "Filmer om Lärum"

Hur används Lärum i förskolan?

Vilka förväntningar finns på mig som vårdnadshavare i förskolan?

Kommunicera med just er förskola för att få veta vad som förväntas av er, man börjar inte använda alla delar på en gång men nedanstående delar kommer att förväntas av vårdnadshavare då systemet används fullt ut:

 • Tar regelbundet del av information som läggs ut i Lärum (minst en gång i veckan)
 • Använder systemet för kommunikation med förskolan
 • Uppdaterar kontaktuppgifter
 • Anmäler frånvaro och lägger in barnens tider via närvarofunktionen (då den funktionen aktiveras)
 • Bokar och förbereder utvecklingssamtal
 • Tar del av sitt barns dokumentation

Hur används Lärum i grundskolan?

Vilka förväntningar finns på mig som vårdnadshavare i grundskolan?

Kommunicera med just er skola för att få veta vad som förväntas av er, man börjar inte använda alla delar på en gång men nedanstående delar kommer att förväntas av vårdnadshavare då systemet används fullt ut:

 • Tar regelbundet del av information - minst en gång i veckan
 • Tar del av sitt barns dokumentation
 • Använder systemet för kommunikation med skolan (då skolan börjat med den funktionen)
 • Anmäler frånvaro och tar del av oanmäld frånvaro
 • Bokar och förbereder utvecklingssamtal
 • Uppdaterar kontaktuppgifter

Hur används Lärum i gymnasieskolan?

Vilka förväntningar finns på mig som vårdnadshavare i gymnasieskolan?

 • Uppdaterar kontaktuppgifter
 • Anmäler frånvaro och tar del av oanmäld frånvaro
 • Använder systemet för kommunikation med skolan

Kan jag logga in i Lärum efter att mitt barn har blivit myndig?

När eleven blir myndig upphör kopplingen som vårdnadshavare. Det innebär att det inte går att logga in i Lärum. Dock kan man som vårdnadshavare ges samtycke av myndig elev att ha fortsatt åtkomst till Skola 24 Frånvaro.

För mer information, se "När elev blir myndig"

Hur gör jag om jag behöver hjälp med inloggning?

Om du behöver hjälp med inloggning så kan du vända dig personalen på din förskola eller skola. De kan visa dig och hjälpa dig med var du kan hitta information om inloggning mm. Om du behöver hjälp med att skaffa e-legitimation behöver du vända dig till din bank.

Har du problem med inloggning eller tekniska problem, kontakta kommunens växel 090-16 10 00, under kontorstid.

Mer information se "Om inloggning till Lärum"

Hur gör jag om jag behöver hjälp med användandet av Lärum?

​Behöver du mer hjälp med själva användandet av Lärum måste du vända dig till personalen på din förskola eller skola.

Mer information se "Filmer om Lärum". 

Finns en app till Lärum för vårdnadshavare?

Mer information se: Nyheter från Lärum via app

Vem kan se informationen som läggs in i Lärum?

Generellt kan man säga att det som skrivs inte ses av någon som inte har fått rättigheter att se det. Detaljerad information om ett barns lärande, t.ex. IUP, kan endast ses av eleven, vårdnadshavare och av undervisande lärare, men inte av andra elever eller vårdnadshavare.

Hur fungerar internetsäkerheten hos leverantören av Lärum?

Servrarna där informationen sparas är fysiskt placerade hos ett driftsföretag med hög säkerhet. Servrarna befinner sig bakom en brandvägg. Information som skickas mellan din dator och server är även krypterad. Du kan själv bidra till att upprätthålla säkerheten för din information genom att hålla din inloggning hemligt för andra.

Hur fungerar offentlighetsprincipen om innehållet i Lärum?

Precis som betygen så är bland annat IUP med skriftliga omdömen en allmän handling, oavsett om den finns på papper eller i digital form. Enligt offentlighetsprincipen kan vem som helst i Sverige begära ut allmänna handlingar som finns i en kommun, men en sekretessgranskning av IUP:n med de skriftliga omdömena görs för att se om det är någonting som behöver lyftas ut, trots att det inte ska innehålla känsliga uppgifter. Det vi dokumenterar i Lärum ska inte innehålla känsliga eller integritetskänsliga uppgifter.

Måste man ge sitt samtycke för att kunna använda Lärum?

Nej. Umeå kommun behöver inte vårdnadshavarens/individens samtycke för att få skriva pedagogisk dokumentation om barnet i vårt digitala verktyg. Skolan har skyldighet att utföra utvecklingssamtal, och även upprätta individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. För att denna uppgift ska kunna utföras krävs att pedagogerna dokumenterar, och detta kan ske digitalt såvida man beaktar personuppgiftslagens alla övriga bestämmelser (PUL). 

Undantaget är de fall där en annan ansvarig vuxen ska ha tillgång till Lärum. Då krävs ett samtycke från vårdnadshavare. Kontakta skola/mentor i det fallet.  

Varför behöver Umeå kommun mina personliga uppgifter?

Behandling av personliga uppgifter behövs för att man ska kunna använda sig av användarnamn och lösenord samt att man i systemet skall kunna bestämma vem som ska få se vad. En annan orsak är att man med hjälp av personnummer kan säkerställa att endast vårdnadshavare får tillgång till sitt barns IUP och ingen annan. Eftersom säkerheten är så viktig har Datainspektionen gett kommuner och skolor tillstånd att använda personnummer i datasystem för att administrera skolan.  

Vem lägger in en bild på mig?

Det gör du själv! Umeå kommun lägger inte in bilder på någon användare i systemet. Du som användare bestämmer själv dina personliga inställningar inne i systemet och därmed också vilken bild som ska synas.

Vilka krav behövs på en dator för att kunna använda det digitala verktyget?

Det som krävs är en dator eller annan enhet med uppkoppling mot internet. Webbläsaren vi rekommenderar är främst Google chrome.  Internet Explorer version 10 eller senare version av Firefox fungerar. Systemet fungerar även i Mac-miljö och de webbläsare som finns för Mac.

Vilka inställningar behövs göras?

Se Tietos inställningsguide

Hur fungerar systemet för en vårdnadshavare som inte har tillgång till en dator hemma?

Kontakta respektive skola för att hitta en lösning.

Hur fungerar det om man inte kan läsa?

Umeås grundskolor har kommunlicenser på ett flertal program, och det finns ett läsprogram med talsynteser tillgängligt som kan läsa upp en markerad text (Word read plus).

Finns det ett kommunalt beslut gällande användningen av systemet?

Ja, det finns ett ledningsbeslut om att alla skolverksamheter från förskola till gymnasie- och vuxenutbildning ska använda systemet.

Mitt namn som är inlagt i Lärum stämmer inte. Hur ändrar jag det?

Namnen som läggs in i systemet tas från folkbokföringen. Man kan kostnadsfritt begära namnändring hos Skatteverket. På det sättet får ändringen genomslag och korrekta uppgifter sprids till alla myndigheter, företag och organisationer som är kopplade till folkbokföringen.

Förekommer flera förnamn utöver tilltalsnamn beror det på att folkbokföringen inte har ett tilltalsnamn registrerat. Vill du att ditt tilltalsnamn skall markeras i folkbokföringsregistret kan du kontakta Skatteverket.

Hos Skatteverket kan du begära namnändring. Läs mer på www.skatteverket.se/folkbokföring.

 

Hur sparas informationen?

Informationen sparas på servrar som sköts av oss här på Umeå kommun samt på Tieto på uppdrag av Umeå kommun. *Tieto är alltså kommunens ombud och får därmed inte göra vad som helst med informationen utan styrs av de regler och lagar som gäller för kommunen.

Hur länge sparas informationen?

Informationen sparas så länge eleven går i grundskola i Umeå kommun. Efter avslutad grundskola bevaras IUP:n i ytterligare fem år.

Finns det en historikfunktion?

Ja. Det finns ett arkiv för varje individ. Man har i arkivet möjlighet att blicka bakåt för att se vad man har skrivit tidigare terminer.

Kontakt

Har du frågor om innehållet
i Lärum, till exempel var du hittar information från skolan, måste du kontakta skolan.

Har du problem med inloggning, se Om inloggning till Lärum.

Du kan även kontakta kommunens växel 090-16 10 00.

Kontakta systemförvaltare:

Pär Sundström
systemförvaltare, förskolan
par.sundstrom@umea.se

Therese Vallin
systemförvaltare, grundskolan
therese.vallin@umea.se

Anna Cederblad
systemförvaltare, gymnasiet
anna.cederblad@umea.se

Support vid driftsstörningar
är begränsad under kvällar och helger.

Mer information

Varför Lärum?

Elever och vårdnadshavare behöver känna till läxor, friluftsdagar, scheman, utvecklingsplaner och mycket annat. För att hjälpa till med kommunikationen och skapa struktur i vardagen för både pedagoger, elever och vårdnadshavare inför vi lärplattformen Lärum. 

Vi vill också att det ska bli enklare för dig som vårdnadshavare att få ökad insyn, vara mer delaktig i ditt barns/ungdoms lärande och underlätta kommunikationen med skolan. Framöver kommer du att hitta information som rör ditt barn/ungdom på ett och samma ställe. Sådant som du tidigare fick hemskickat pappersvägen eller ta del av via mejl, till exempel scheman, dokumentation, läxor och frånvaro, samlas nu i Lärum. Du kan även ta del av omdömen och utvecklingsplaner om det är aktuellt för ditt barn/ungdom.

Lärum ska

skapa struktur för pedagoger, elever, skolledare och vårdnadshavare

underlätta kommunikation med vårdnadshavare om det som händer i vardagen såsom planeringar, scheman, utvecklingsplaner, barnens lärande och och mycket annat

underlätta samarbetet och gör vårdnadshavare mer delaktiga

bidra till att alla kan ta del av information när man själv vill och har möjlighet samla allt på samma ställe.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus