Startsida Umeå kommun

Anmäl frånvaro

Om eleven är sjuk eller inte kan komma till skolan ska vårdnadshavare/myndig elev anmäla frånvaro före lektionen/lektionerna börjar. Om detta inte sker och en lärare eller administratör hinner registrera frånvaro, måste du ta kontakt med skolan för att informera om att din anmälan kom in sent.

Du kan anmäla frånvaro för

  • del av en dag
  • hel dag
  • framåt i tiden.

Om elev blir sjuk under dagen

På grundskolan lägger personalen in frånvaro i systemet.
Gymnasieskolorna har andra rutiner för elev som blir sjuk under dagen.

Det anges inte någon orsak till frånvaro

Att ange "sjuk" i samband med en frånvaroregistrering räknas som en känslig uppgift. Skolan ska därför endast registrera att eleven har haft giltig frånvaro eller inte giltig frånvaro.