Startsida Umeå kommun

Närvaro i förskola och fritids - Tempus

Närvaro och schemaläggning för förskola och vissa fritids använder det webbaserade verktyget Tempus. Systemet hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barnens närvaro. Via Tempus Hemma har du som vårdnadshavare möjlighet att bland annat lägga schema, se och kontrollera närvaro, frånvaroanmäla m.m. Tempus används av alla förskolor och några fritidshem.

Läs mer om Tempus

Skaffa inloggning till Tempus

Inloggning Tempus


Driftsinfo

2018-06-07

Förändringar i Tempus utifrån GDPR

Frånvaroorsaker och fritextfält kommer att försvinna som alternativ vid frånvaroanmälan och schemaläggning. 

Övrig statusinformation

status.tempusinfo.se 

Kontakt

Vid frågor om Tempus, se rutiner för support- och felanmälan.

Mer information