Startsida Umeå kommun

Närvaro i förskola och fritids - Tempus

Den här infosidan kommer att bytas ut med informationssida om Tempus på www.umea.se/skolportal

 

Närvaro och schemaläggning för förskola och vissa fritids använder det webbaserade verktyget Tempus. Systemet hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barnens närvaro. Via Tempus Hemma har du som vårdnadshavare möjlighet att bland annat lägga schema, se och kontrollera närvaro, frånvaroanmäla med mera. Tempus används av alla förskolor och några fritidshem. Se länkar till vänster för mer info om Tempus och hur du gör för att skaffa inloggning.

Inloggning Tempus


Driftsinfo

Inga kända driftsstörningar

Övrig statusinformation

status.tempusinfo.se 

Kontakt

Vid frågor om Tempus, se rutiner för support- och felanmälan.

Mer information
Inloggning

1. Gå till www.tempushome.se, eller app för Android eller iOS.

2. Välj kommun ”Umeå” och verksamhet "Umeå".

3. Välj logga in med bank-id eller Umeå id-tjänst (eller användaruppgifterna som du fick via mejl)

Om du inte aktiverat ditt konto, se Skaffa inloggning till Tempus

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus