Startsida Umeå kommun

Samtycke till publicering av bild, film och ljud i förskola och skola

I den verksamhet där ditt barn går dokumenteras aktiviteter, såsom lek och pedagogiska aktiviteter, genom bland annat foton och film. Att pedagoger och elever dokumenterar, producerar och publicerar digitalt material är en naturlig del i lärandet och skapar förutsättningar till fördjupat lärande.

Personalen vill även beskriva arbetet samt spegla det positiva och glädjefyllda som sker i verksamheten genom att lyfta fram det på bland annat på Umeå kommuns lärplattformar, webbplatser, digitala presentationer och ibland på sociala medier. För att kunna publicera bild, film och ljud där ditt barn kan identifieras behöver vi ditt samtycke.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar det som publiceras och att det sker i enlighet med den värdegrund som förskolans och skolans läroplan står för. Här kan du läsa hur det vi publicerar kommer att användas, lagras samt hur du kan återkalla ditt svar gällande samtycke.

Varför behövs samtycket?

Bilder, filmer och ljud där ditt barn kan identifieras räknas som personuppgifter och hur dessa får hanteras bestäms bland annat i en europeisk dataskyddsförordning(GDPR). Vi behöver ert samtycke för att Umeå kommuns nämnder och verksamheter ska få behandla bild, film och ljudfiler där ditt barn kan identifieras i samband med hanteringen.

Vilka tjänster gäller samtycket för och hur lagras bilder, filmer, ljudfiler?

Vi använder ett flertal tjänster där vi har slutit avtal om hur personuppgifter får hanteras. Där regleras var och på vilket sätt data behandlas och att behandlingen överensstämmer med kommunens säkerhetskrav. Detta gäller tex för Lärum, g-suite, Tempus.

Om vi publicerar i Umeå kommuns kanaler för sociala medier utan slutna avtal, till exempel Facebook och Instagram, kan det innebära att personuppgifterna behandlas i ett land utanför EU/EES och att mottagarlandet inte uppfyller lämplig skyddsnivå eller har skyddsåtgärder. och att du/barnet inte kan utöva dina dataskyddsrättigheter.

Hur länge gäller samtycket?

Samtycket är giltigt tills vidare eller tills det återkallas.

Hur återkallar jag samtycket?

Du har rätt att när som helst återkalla eller lämna ditt samtycke. Det gör du på följande sätt:

  • Meddela ditt barns verksamhet om att du ändrar ditt svar för samtycke till publicering
  • Logga in på Lärum via webben och ändra ditt svar i blanketten för samtycke

Att du återkallar samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen innan det återkallas. Det betyder att kommunen har rätt att använda bilden under tiden vi har ditt samtycke.

Hur fyller jag i samtyckesblanketten?

Blanketten fyller du i genom att logga in på Lärum via www.umea.se/larum. Du kan inte fylla i den via appen Tieto edu. Då du loggat in hittar du samtyckesblanketten antingen direkt på startsidan i marginalen till höger eller genom att klicka in dig på ditt barn och välja "min utveckling".

För mer info, se instruktionsfilmer uppe till höger

Mer information

För mer information om hur verksamheten jobbar med digital publicering, kontakta personalen på skolan eller förskolan. Läs gärna informationsbladet om hur förskolor och skolor jobbar med digital publicering. 

Informationsblad om samtycke till digital publicering (pdf, 1,3 MB)

Läs mer om samtycken på www.umea.se/samtycke

Kontakt

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig/
ansvarig nämnd:

För- och grundskolenämnden
Skolgatan 31
901 84 Umeå

umea.kommun@umea.se

Dataskyddsombud

Kontakta dataskyddsombudet:

dataskyddsombud@umea.se

eller

Dataskyddsombud
Umeå kommun
Skolgatan 31
901 84 Umeå

Lämna klagomål

Kontakta Datainspektionen för att lämna klagomål på vår hantering av personuppgifter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2018-10-02

Sidans kortadress: www.umea.se/samtyckeskola