Startsida Umeå kommun

Information till vårdnadshavare och elever gällande samtycke till publicering av bild, film och ljud i förskola och skola

Den här sidan innehåller information om samtycke kring publicering av bild, film och ljud i förskolan och grundskolan. Då det gäller gymnasiet där eleverna är äldre hanterar man samtycken på andra sätt och eleverna får själva besluta om sitt samtycke. Vid frågor om gymnasiets samtycken, kontakta respektive skola. Observera att vi inte behöver samtycke för att använda olika administrativa system som elevregister, Unikum, Lärum gällande det administrativa eller pedagogiska arbetet. Då finns det en annan laglig grund för personuppgiftsbehandlingen. Mer om personuppgiftsbehandling

 

I den verksamhet där ditt barn går dokumenteras aktiviteter, såsom lek och pedagogiska aktiviteter, genom bland annat foton och film. Att pedagoger/lärare och elever dokumenterar, producerar och publicerar digitalt material är en naturlig del i lärandet och skapar förutsättningar till fördjupat lärande.

Personalen vill även beskriva arbetet samt spegla det positiva och glädjefyllda som sker i verksamheten genom att lyfta fram det på bland annat på Umeå kommuns lärplattformar, webbplatser, i digitala presentationer och ibland på sociala medier. För att kunna publicera bild, film och ljud där ditt barn kan identifieras behöver vi ditt samtycke.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar det som publiceras och att det sker i enlighet med den värdegrund som förskolans och skolans läroplaner står för. Här kan du läsa hur det vi publicerar kommer att användas, lagras samt hur du kan lämna samt återkalla ditt svar gällande samtycke.

Varför behövs samtycket?

Bilder, filmer och ljud där ditt barn kan identifieras räknas som personuppgifter och hur dessa får hanteras bestäms bland annat i en europeisk dataskyddsförordning(GDPR). Vi behöver ert samtycke för att Umeå kommuns nämnder och verksamheter ska få behandla bild, film och ljudfiler där ditt barn kan identifieras i samband med hanteringen.

Detta gäller för:

  • På ytor i tjänster som vi har avtal med men som delas av andra personer än enbart berörd personal och barnets/elevens vårdnadshavare
  • Tjänster som vi inte har avtal med och därför inte kan styra över hur personuppgifter behandlas.

Vilka tjänster gäller samtycket för och hur lagras bilder, filmer, ljudfiler?

Vi använder ett flertal tjänster där vi har slutit avtal om hur personuppgifter får hanteras. Där regleras var och på vilket sätt data behandlas och att behandlingen överensstämmer med kommunens säkerhetskrav. Detta gäller tex för Unikum, Lärum, G-suite, Tempus.

Vissa verksamheter kan publicera material i Umeå kommuns kanaler för sociala medier utan slutna avtal, till exempel Facebook och Instagram. Det kan innebära att personuppgifterna behandlas i ett land utanför EU/EES och att mottagarlandet inte uppfyller lämplig skyddsnivå eller har skyddsåtgärder och att du/barnet inte kan utöva dina dataskyddsrättigheter. För att kunna publicera material behöver också först samtycke.

Hur länge gäller samtycket?

Samtycket är giltigt tills vidare eller tills det återkallas.

Hur återkallar jag samtycket?

Du har rätt att när som helst återkalla eller lämna ditt samtycke. Det gör du på följande sätt:

  • Meddela ditt barns verksamhet om att du ändrar ditt svar för samtycke till publicering
  • För er med Unikum - lämna in en ny ifylld samtyckesblankett till skolan.
  • För er med Lärum - logga in på Lärum via webben och ändra ditt svar i blanketten för samtycke. (görs av elev på gymnasiet)

Lagligheten av behandlingen kvarstår tills dess att samtycket har återkallats. Det betyder att kommunen har rätt att använda det som publicerats under tiden vi har ditt samtycke.

Hur fyller jag i samtyckesblanketten?

Verksamheter med Unikum:

För verksamheter med Unikum är rutinen just nu en pappersblankett som skolan tillhandahåller (delar ut, samlar in då den undertecknats). Arbete pågår med att se över möjligheterna till en digital lösning även för de som har Unikum.

För verksamheter som använder Lärum:

Blanketten fyller du i genom att logga in på Lärum via www.umea.se/larum. Du kan inte fylla i den via appen Tieto edu. Då du loggat in hittar du samtyckesblanketten antingen direkt på startsidan i marginalen till höger eller genom att klicka in dig på ditt barn och välja "min utveckling".

För mer info, se rutan "Instruktioner och information"

Instruktioner och information

För barn/elever i verksamhet som använder Unikum:

För tillfället används en analog samtyckesblankett. Båda vårdnadshavare behöver fylla i denna blankett och lämna till barnets verksamhet.


För barn i förskola som använder Lärum:

Använd gärna översättningen i de utskrivbara blanketterna ovan

För elever i gymnasiet:

Mer information

För mer information om hur verksamheten jobbar med digital publicering, kontakta personalen på skolan eller förskolan. Läs gärna informationsbladet om hur förskolor och skolor jobbar med digital publicering. 

Informationsblad om samtycke till digital publicering (pdf, 1,3 MB)

Läs mer om samtycken på www.umea.se/samtycke

Kontakt

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig/
ansvarig nämnd:

För- och grundskolenämnden
Skolgatan 31
901 84 Umeå

umea.kommun@umea.se

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Dataskyddsombud

Kontakta dataskyddsombudet:

dataskyddsombud@umea.se

eller

Dataskyddsombud
Umeå kommun
Skolgatan 31
901 84 Umeå

Lämna klagomål

Kontakta Datainspektionen för att lämna klagomål på vår hantering av personuppgifter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-10

Sidans kortadress: www.umea.se/samtyckeskola