Startsida Umeå kommun

Om Lärum

Lärum är Umeå kommuns lärplattform för förskolan och gymnasiet. Här hittar du som arbetar med eller har barn på förskolan eller gymnasiet information om Lärum genom att klicka på menyerna i vänstermenyn.

Från‌ ‌höstterminens 2020 använder grundskolans verksamhet Unikum istället, se "om Unikum" för mer information.

From‌ ‌the‌ ‌first‌ ‌term‌ ‌in‌ ‌autumn,‌ ‌all‌ ‌compulsory‌ ‌schools‌ ‌will‌ ‌use‌ ‌the‌ ‌Unikum‌ ‌learning‌ ‌platform.‌ ‌ See "Om Unikum" for more information.Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-18

Sidans kortadress: www.umea.se/stodmaterial