Startsida Umeå kommun

Om Unikum

Unikum‌ ‌ersätter‌ ‌Lärum‌ ‌

Grundskolan: Från‌ ‌höstterminens ‌start‌ ‌ska‌ ‌alla‌ ‌grundskolor‌ ‌och‌ ‌grundsärskolor‌ ‌använda‌ ‌sig‌ ‌av‌ ‌lärplattformen‌ ‌Unikum.‌ ‌Den‌ ‌tidigare‌ ‌lärplattformen‌ ‌Lärum‌ ‌stängs‌ ‌ner‌ ‌juni 2020 och‌ ‌därefter‌ ‌kan‌ ‌ni‌ ‌inte‌ ‌längre‌ ‌logga‌ ‌in.‌ ‌

 

Förskolan: Under senare delen av höstterminen 2020 kommer alla kommunala förskolor att börja använda webbtjänsten Unikum. Under nästa år kommer all information att hittas i Unikum och Lärum börjar avvecklas. Börja spara ner eventuell dokumentation som ni vill spara då ni under senare delen av våren 2021 inte längre kommer att kunna logga in på Lärum. (exakt datum kommer snart)

Unikum‌ ‌replaces‌ ‌Lärum‌ ‌

Elementary school: From‌ ‌the‌ ‌first‌ ‌term‌ ‌in‌ ‌autumn,‌ ‌all‌ ‌compulsory‌ ‌schools‌ ‌will‌ ‌use‌ ‌the‌ ‌Unikum‌ ‌learning‌ ‌platform.‌ ‌The‌ ‌former‌ ‌learning‌ ‌platform‌ ‌Lärum‌ ‌will‌ ‌be‌ ‌shut‌ ‌down‌ ‌and‌ ‌after‌ ‌that‌ ‌you‌ ‌can‌ ‌no‌ ‌longer‌ ‌access‌ ‌Lärum.‌ ‌If‌ ‌you,‌ ‌as‌ ‌a‌ ‌legal‌ ‌guardian‌ ‌or‌ ‌student,‌ ‌want‌ ‌to‌ ‌save‌ ‌existing‌ ‌documentation,‌ ‌we‌ ‌urge‌ ‌you‌ ‌to‌ ‌do‌ ‌so‌ ‌by‌ ‌June‌ ‌30.‌ ‌

 

Preschool: In late autumn of 2020, all municipal preschools in Umeå will start using the Unikum web service for preschools. From january 2021 all information will be found in Unikum and this web service will replace Lärum and the Tieto-eduapp.  ‌If‌ ‌you,‌ ‌as‌ ‌a‌ ‌legal‌ ‌guardian‌ ,‌ ‌want‌ ‌to‌ ‌save‌ ‌existing‌ ‌documentation in Lärum,‌ ‌we‌ ‌urge‌ ‌you‌ ‌to‌ ‌do‌ ‌so‌ ‌by‌ the later part of spring 2021. (exact date will be announced soon)‌ ‌


Välkommen till Unikum

Från höstterminen 2020 använder Umeå kommuns grundskolor och grundsärskolan Unikum. Från januari 2021 gäller det även förskolorna, införandet påbörjas under hösten 2020. Syftet är att underlätta för dig att få ökad insyn och delaktighet i ditt barns lärande i förskolan och skolan. I Unikum kan du anmäla frånvaro, ta del av information och följa ditt barns kunskapsutveckling.

Hur kommer jag igång?

Det finns två sätt för dig som vårdnadshavare att använda Unikum - antingen via webbläsare på dator/läsplatta/mobil eller appen Unikum Familj. Vi rekommenderar att du använder appen Unikum Familj.

Vårdnadshavare loggar in i Unikum med sin e-legitimation. Är du god man, fosterförälder eller har du inte möjlighet att använda BankID? Kontakta då skolans administration.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Kontrollera att din mejladress samt telefon- och mobilnummer i Unikum stämmer. Det är viktigt att du har en mejladress inlagd så du får notiser och meddelanden som skolan skickar via Unikum.

Om det saknas uppgifter eller om de är felaktiga behöver du uppdatera dessa via "Ändra dina kontaktuppgifter". Uppgifterna överförs till Unikum under natten. Om ditt namn eller adress är felaktigt behöver du kontakta Skatteverket.

Unikum via webbläsare på dator/läsplatta/mobil

Genom att logga in i Unikum via webben når du alla funktioner. Unikum på webben finns på svenska och engelska, och du har möjlighet att använda Google översätt. Inloggning sker via www.umea.se/skolportal

Appen Unikum familj

Unikum familj är en app för vårdnadshavare. Välj “Andra sätt att logga in” och ”Umeå kommun för vårdnadshavare” vid inloggning. Unikum Familj finns på svenska och engelska. YouTube - Unikum familj


Vill du ladda ner appen? Använd sökorden "Unikum Familj" i Google Play (Android) eller App Store (iOS)

Ta del av information

Som vårdnadshavare kan du se om det har skett saker i Unikum som är relevanta för dig:

  • Notiser syns på din startsida i Unikums webbversion.
  • Under natten får du ett mejl med samlade notiser som berör dig förutsatt att du har loggat in i Unikum och accepterat användarvillkoren, lagt in din e-postadress och kryssat för att du vill få notiser via mejl på sidan för dina inställningar. Information som du tagit del av under dagen skickas inte ut som mejl.
  • Från mitten av hösten 2020 kommer du kunna få notifieringar/aviseringar i appen Unikum Familj.


Behöver du hjälp med Unikum?

www.umea.se/skolportal hittar du mer information. Din skola kan självklart också hjälpa dig. Unikum har även en supportportal, se Kom igång - Förälder till elev i grundskolan

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus