Startsida Umeå kommun

Sjukanmälan/frånvaro

Anmälan om sjukfrånvaro och ansökan om frånvaro av andra skäl görs i olika system beroende på barnets eller elevens ålder. Det viktigaste är att du anmäler frånvaron före schemalagd tid eller till skolan innan lektionen börjar.

Om detta inte sker och skolan hinner registrera frånvaro, måste du ta kontakt med skolan för att informera om att din anmälan kom in sent.

Barn i förskolan

För närvarande anmäls frånvaro via Tempusappen

Mer information om frånvaro i förskola

Elever i grundskolan

Frånvaro anmäls via Unikum familjeappen.

Mer information om frånvaro i grundskola

Elever på gymnasiet

För närvarande anmäls frånvaro via Skola24

Mer information om frånvaro i gymnasieskola

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-30

Sidans kortadress: www.umea.se/franvaro