Startsida Umeå kommun

Sjukanmälan/frånvaro i förskolan

I förskolan används för närvarande Tempus Hemma som system för frånvaro. Det är viktigt att anmäla frånvaro eller ledigt för barnen i förskolan så att personalen får veta om barnet inte dyker upp.

Du kan anmäla

  • Del av dag
  • Heldag
  • Lägga in ledigt

Du loggar in på appen Tempus hemma eller via www.tempushemma.se och gör din frånvaroanmälan.

Information om hur du anmäler frånvaro (svenska)

Information about reporting absence in preschool. (English)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-22

Sidans kortadress: www.umea.se/franvaro