Startsida Umeå kommun

Sjukanmälan/frånvaro

Via appen Unikum familj kan du som är vårdnadshavare anmäla ditt barns frånvaro för en hel eller del av dag. Om du har barn på fritids nås även fritidspersonalen av din frånvaroanmälan om den görs via appen Unikum familj.

Det är viktigt att du anmäler frånvaron innan lektionen börjar. Om skolan har hunnit registrera frånvaro innan din anmälan kommit in behöver du ta kontakt med skolan för att informera om att din anmälan kom in sent.

Går det inte att registrera ditt barns frånvaro? Det kan bero på att skolan inte är färdig med sitt schema ännu. Ta kontakt med skolan.

Anmäl frånvaro i appen Unikum Familj

Logga in i appen Unikum Familj och välj Frånvaro i menyn. Där väljer du att frånvaroanmäla "Hela dagen" eller avmarkera det så får du möjlighet att fylla i del av dag.

Att ange "sjuk" i samband med en frånvaroregistrering räknas som en känslig uppgift, och därför registreras enbart att eleven har giltig eller inte giltig frånvaro.

Om du behöver redigera eller ta bort en befintlig frånvaroanmälan måste du gå in i Skola24 via www.umea.se/skolportal. Det går inte att redigera frånvaro som redan passerat i tid.

Om du inte har möjlighet att använda Unikum familj kan du använda telefontjänsten för Skola24. Läs mer här

Ta del av frånvaro och ansök om ledighet

Vårdnadshavare kan ta del av samtlig frånvaro och ansöka om ledighet genom att använda tjänsten Skola24. Den når du via www.umea.se/skolportal och väljer Frånvaro (Skola 24)

Registrera vistelsetid i Tempus

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-22

Sidans kortadress: www.umea.se/franvaro