Startsida Umeå kommun

Modersmålsundervisning

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder modersmålsundervisning till elever som går i förskolaklass till gymnasiet i såväl kommunal som fristående skola. Undervisning bedrivs antingen som närundervisning eller fjärrundervisning.

Läs mer om ansökan, regler och riktlinjer för modersmålsundervisning.

Kontakt

Rochelle Waghorn
enhetschef
070-265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Veronica Sjödin
koordinator
090-16 27 17
070-950 47 35
veronica.sjodin@umea.se