Startsida Umeå kommun
Pratbubblor med finsk och samisk flagga

Språkdusch på finska och samiska

Kontakt

Marie Karling
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Språknav

Språkdusch är en del av språknav samiska och finska som väver ihop språkandet från det lilla barnet till eleven som går i grundskolan och erbjuds modersmålsundervisning.

I språknavet ingår också olika aktiviteter som sagotält på förskolor, sagoläsning på biblioteken och under modersmålsveckan.

Sidan har granskats 2019-05-14

Sidans kortadress: www.umea.se/sprakdusch