Startsida Umeå kommun

Språkstöd i förskola, förskoleklass och fritidshem

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitets­utveckling. Kompetenscentrum för flerspråkighet ger stöd i att arbeta flerspråkande och interkulturellt i mötet med alla barn och elever. I det språkstödjande arbetet erbjuds såväl generellt som specifikt språkstöd samt utbildningsinsatser med olika inriktningar. Språkstödet riktar sig till förskolan, förskoleklass och fritidshem.

Förskolechef och rektor ansöker om specifikt språkstöd.

Generellt språkstöd

Sagostunder på bibliotek och museet

Språka mera - En digital resurs på flera språk

Låna en språkkasse

Låna en temaväska nationella minoriteter

Sagotält som besöker förskolan

Specifikt språkstöd

Inskolningsstöd - För mottagande av nyanlända barn i förskolan och elever i förskoleklass och fritidshem

Handledning

Kompetenshöjande insatser 

Lärplattan - Ett språkutvecklande verktyg

Lärplattan - Ett sätt att dokumentera språklig utveckling

Språket i verksamheten - Hur skapar vi en språkutvecklande miljö?

Interkulturellt förhållningssätt - vad innebär det att ha ett interkulturellt förhållningssätt?

Kontakt

Linda Spett
språkutvecklare
070-265 16 72
linda.spett@umea.se

Penny Johansson
språkstödjare
penelope.johansson@umea.se

För flerspråkighet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus