Startsida Umeå kommun

Studiehandledning

Elev i grundskolan, grundsärskolan samt gymnasiet och gymnasiesärskolan kan få studiehandledning i skolans olika ämnen och kurser. Studiehandledning är till för elever som behöver stöd på sitt starkaste språk. Studiehandledningen ska leda till att eleven inhämtar ämneskunskaper parallellt med att eleven lär sig svenska språket.

För att studiehandledningen ska bli framgångsrik för eleven krävs

  • att läraren först bedömer elevens språk- och ämneskunskaper
  • att insatserna anpassas efter elevens förutsättningar och behov
  • att skolan har kompetens om flerspråkighet
  • att studiehandledaren och elevens lärare samverkar
  • att undervisning ges växelvis på elevens modersmål och på svenska, för att eleven ska utveckla verktyg för sitt eget lärande. 

Studiehandledning kan ges inför, under eller efter en lektion. Hur studiehandledningen organiseras beror på elevens språkliga utveckling i svenska. Den kan ges i form av extra anpassning som en del av elevens ordinarie undervisning eller som särskilt stöd.

Tillfällig insats

Studiehandledning på elevens starkaste språk kan också ges som en tillfällig insats i form av extra anpassning. Det gäller främst i två fall:

  • Eleven har goda kunskaper i ämnet på sitt modersmål, men har aldrig tidigare arbetat med ett särskilt moment i det aktuella ämnet.
  • Eleven går delvis i förberedelseklass eller motsvarande och behöver en introduktion till ämnesundervisning i de ämnen hon eller han läser i sin ordinarie undervisningsgrupp.

I grundskolan ansöker rektor eller den rektor utser om studiehandledning för elev.

I  gymnasiet ansöker rektor eller den rektor utser om studiehandledning för elev som går på ett nationellt gymnasieprogram.

Kontakt

Veronica Sjödin
koordinator
090-16 27 17

070-950 47 35
veronica.sjodin@umea.se

Ansökan

Grundskolan
Ansökan

Gymnasiet
Ansökan

Undersidor