Startsida Umeå kommun

Naturskolan

Vi arrangerar kompetensutveckling för personal inom för- och grundskolan i lärande för hållbar utveckling och utomhuspedagogik. alltid med fokus på ett eller flera av
De globala målen.

Fortbildning och arrangemang vt 20! 

Målgrupp "Alla" innebär personal inom fsk - åk 9 i Umeå kommun.
Plats "Naturskolan" betyder att vi är i Naturskolans lokaler på Maja Beskowskolan.
Rubrikerna är eller blir klickbara, och kalendariet uppdateras allteftersom.

Obs! Utbrottet av COVID-19 innebär bl.a. uppskjutna seminarier.

‌Kalendarium för vårterminen 2020

Datum

Rubrik

Målgrupp

Tid

Plats

Ej klart

Klimatpsykologin i glappen melllan kunskap och handling

-

-

Naturskolan

(16/3)Uppskjutet!

Demokratiuppdraget

Åk 7-9 och gymnasium

15-17

Naturskolan

(30/3) 
Uppskjutet!

Hållbar utveckling är
en annan utveckling
Ett arrangemang tillsammans med Den globala skolan.

Alla

15-17

Naturskolan

Uppskjutet!

Berättarworkshop
- lär dig berätta

Åk 3 - 6

15 -17

Naturskolan

29/4

Nätverksträff LHU

Represent.
i nätverket

15-17

Hagaskolan

14/5

Utematte (träff 1:2)

Fsk - åk 1
+ fritids

15-17

Naturskolan

6/5

Vatten och sanitet
(träff 1:2)

Åk 6 - 9

15-17

Naturskolan

7/5

Naturguide barnskötare

(Bokad)

15-17


18/5

Vatten och sanititet
(träff 2.2)

Åk 6 - 9

15 -17

Naturskolan

19/5

Give me five
(träff 1:2)

Fsk

15-17

Sandaliden

26/5

Give me five
(träff 2:2)

Fsk

15-17

Gammlia

4/6

Utematte (träff 2:2)

Fsk - åk 1
+ fritids

15-17

Naturskolan

8/6

Att lära in språk ute

Fsk - åk 1
+ fritids

15-16.45

Naturskolan

12/6

Människan i naturen
- förr och nu
I samarbete med
Västerbottens museum

Fsk - åk 6

8.30 - 15.00

Gammlia


Kontakt

Erika Åberg
enhetschef, biolog
erika.aberg@umea.se

Agneta Fries
lärare
agneta.fries@umea.se

Lennart Wendel
lärare, biolog
lennart.wendel@umea.se

Hans Lindborg
lärare
hans.lindborg@umea.se

              Agneta                        Erika

            Lennart                             Hans

Kontaktformulär

Om du har en fråga, eller kanske vill låna utrustning - använd gärna vårt kontaktformulär.

Det här lånar vi ut!

Hitta till oss

Maja Beskowskolan
Se karta!
090-16 50 95

Postadress:

Maja Beskowskolan
Fridhemsvägen 2
903 37  Umeå

”Växelverkan mellan ute och inne bidrar
till en mer rörelseintensiv lärmiljö, mer fysisk aktivitet och mindre konstant stilla-sittande.”
(Citat ur; Klassrum med himlen som tak)

Sidan har granskats 2020-03-17

Sidans kortadress: www.umea.se/naturskolan