Startsida Umeå kommun

Hållbar utveckling är en
annan utveckling

"Hållbar utveckling är en annan utveckling. Den kräver både mer och annat än det som dominerar diskussionen idag. Inte minst behöver vi tänka och prioritera annorlunda i stället för att tro att ny teknik ska lösa problemen.
Utmaningen är enorm, men möjligheter ges av att förändringar har stöd i vardagsmoralen och förnuftet. Både bakgrund och förändringsförslag presenteras, där förslagen gäller såväl samhällsnivån som organisations- och privatlivet."

Datum: (30 mars) UPPSKJUTET!

Tid: 15-17 (enkelt fika från 14.30)

Plats: Naturskolan (Maja Beskowskolan)

Målgrupp: Alla inom för- och grundskolan i Umeå

Ledare/föreläsare: Karl-Johan Bonnedahl, Handelshögskolan Umeå universitet

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 mars klockan 17.00.