Startsida Umeå kommun

Kemikaliesmarta val

Runt om i vår vardag finns skadliga kemikalier. Och det är på platser vi inte räknar med. Det kan vara i allt från möbler, leksaker och matförpackningar.

Det har visat sig att förskolan har betydligt högre halter av farliga ämnen än andra inomhusmiljöer. Om man till exempel byter ut gamla leksaker och madrasser på förskolorna så innebär det en stor minskning av hälsovådliga substanser som barnen annars riskerar att komma i kontakt med. Gamla saker innehåller i regel mer skadliga ämnen än nya.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus