Startsida Umeå kommun

Kontaktformulär

Använd formuläret när du har en fråga till oss på Naturskolan.
Ju mer exakt beskrivningen är desto snabbare kan vi ge ett bra svar.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus