Startsida Umeå kommun

Laxracet

Laxracet är ett tvåårigt projekt som startade vårterminen 2018. Det drivs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Naturskolan i Umeå, i tätt samarbete med Vindelälvens fiskeråd och Länsstyrelsen i Västerbotten. Målgruppen är skolklasser i årskurs 4 och 5 längs Umeälven och Vindelälven.

I projektet ingår ett studiebesök till laxtrapporna i Norrfors, strax intill vattenkraftverket i Stornorrfors. Deltagande klasser blir också delaktiga i aktuell forskning då laxar kommer att märkas med sändare, och deras vandring i Vindelälven kommer att kunna följas digitalt i ett "laxrace". 

Projekt bygger på att Naturskolan träffar klasserna fyra gånger i maj, augusti, november samt i maj månad året därpå.

Syftet med projektet är att ge ökad kunskap om laxens liv och dess vandring, och vilken betydelse laxen har i kretsloppet. Det är viktigt att sätta in fisken i ett större perspektiv så att man bättre kan förstå på vilket sätt vi kan hjälpa laxen till bättre överlevnad, så att vi också får behålla laxen som en resurs för människan. Laxen kan ge oss ledtrådar om något i naturen är fel och då är det viktigt att vi försöker förstå hur vi kan rätt till problemet.

Arbetet är ämnesövergripande genom att vi både tittar på laxens historia, dess vandring i geografin, vattnets kretslopp, laxens livscykel och plats i ekosystemet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus