Startsida Umeå kommun

Nätverket LHU

Syftet med nätverket LHU är att:

  • öka och sprida  kunskaper, kompetenser och erfarenheter i arbetet med lärande för hållbar utveckling.
  • öka förutsättningarna för måluppfyllelse och likvärdighet i enlighet med läroplan och uppdragsplan.
  • utgöra ett tydligt stöd för ledare och kollegor och underlätta så att aktuella frågor kommuniceras inom enheten och nätverket.  

Representanterna i nätverket LHU:

  • deltar på de nätverksträffar som arrangeras två gånger per termin.
  • delger ledare och kollegor information från nätverksträffarna samt tar in synpunkter till nätverket.
  • vidarebefordrar relevant information som kommer via nätverkets sändlista.
Referensgrupp LHU

Område Öst

Carina Axroth
Anna-Carin Gritzner
Anna Stålnacke

Område Nord

Lennart Olofsson
Markus Strömberg

Område Syd

Alf Nilsson 
Eva Eriksson

Område Väst

Charlotta Blomqvist
Lena Höök

Område Centrum/Norr

Solveig Häggqvist
Malin Larsson
Erik Nordahl

Förskolestrateg

Pian Rosell

Skolstrateg

Gunnar Olofsson

Naturskolan/Sammankallande

Erika Åberg