Startsida Umeå kommun

Nätverket LHU

Uppdragsplan 2016–2019

Uppdraget att utbilda för en hållbar utveckling har formulerats i internationella överenskommelser och nationella styrdokument. Barn, elever och personal i Umeå skall bidra och medverka till en hållbar utveckling och ett hållbart lärande.

Temat för läsåret 17/18

Det övergripande temat för läsåret 17/18 var "De globala målen för hållbar utveckling" där vi under de olika träffarna riktade in oss på några specifika mål. Vi erbjöd kortare föreläsningar samt exempel från våra egna verksamheter.

Läs gärna rapporten från Naturskyddsföreningen: "Hållbar utveckling i skolan

Nätverksträffar 18/19

  • 19 september (mål 12 Hållbar konsumtion)
  • 21 november (Mål 4 och 12)
  • 6 februari (Mål 16 fredliga inkluderade samhällen)
  • 8 maj


Syftet med nätverket LHU är att:

  • öka och sprida  kunskaper, kompetenser och erfarenheter i arbetet med lärande för hållbar utveckling.
  • öka förutsättningarna för måluppfyllelse och likvärdighet i enlighet med läroplan och uppdragsplan.
  • utgöra ett tydligt stöd för ledare och kollegor och underlätta så att aktuella frågor kommuniceras inom enheten och nätverket.  

Representanterna i nätverket LHU:

  • deltar på de nätverksträffar som arrangeras två gånger per termin.
  • delger ledare och kollegor information från nätverksträffarna samt tar in synpunkter till nätverket.
  • vidarebefordrar relevant information som kommer via nätverkets sändlista.
Referensgrupp LHU

Område Öst

Carina Axroth
Anna-Carin Gritzner
Anna Stålnacke

Område Nord

Lennart Olofsson
Markus Strömberg

Område Syd

Alf Nilsson 
Eva Eriksson

Område Väst

Charlotta Blomqvist
Lena Höök

Område Centrum/Norr

Solveig Häggqvist
Malin Larsson
Erik Nordahl

Förskolestrateg

Pian Rosell

Skolstrateg

Gunnar Olofsson

Naturskolan/Sammankallande

Erika Åberg