Startsida Umeå kommun

Rådslaget

Med Umeås ungdomars framtidsbild i fokus

  • Hur ser Umeås ungdomars framtidsbild ut av vår stad år 2030?
  • Vilka framgångar och utmaningar möter Umeå i arbetet med hållbar stadsutveckling?
  • Hur konsumerar vi och hur lever vi ett gott liv?
  • Vilka mål och visioner finns och hur långt har vi nått?
  • Vilka frågor och råd har ungdomarna till experter och beslutsfattare?

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus