Startsida Umeå kommun

Naturskolans temaklasser

En lärarfortbildning i utomhuspedagogik

Inför varje ny termin är det möjligt för alla Umeås kommunala grundskolor
att ansöka om att bli en av Naturskolans temaklasser.

Vad är en temaklass?

 • Naturskolans temaklasser är en speciell form av lärarfortbildning i utomhuspedagogik - tillsammans med eleverna.

 • Syftet är att inspirera lärarna till att använda naturen som klassrum i allt fler ämnen, och därmed nå en högre måluppfyllelse genom att lära in även ute.

 • En temaklass får besök av Naturskolan fyra dagar under en termin.
  (Med "dagar" menas i regel; från morgon till ca 1 timme efter lunch)


 • En temaklassdag innebär att Naturskolan, tillsammans med lärarna och eleverna, arbetar med ett specifikt tema både ute och inne.

 • Vilket tema varje träff ska ha bestäms gemensamt vid en förträff i början av terminen.


En dag med Naturskolan

En dag med Naturskolan startar med en kort genomgång av det aktuella temat i klassrummet. Därefter går vi ut till en plats i närheten av skolan.

Eleverna arbetar oftast i minder grupper och får uppgifter som anknyter till temat.
Vi fikar ofta ute och äter gärna även lunchen där, du bestämmer.

Dagen avslutas inne med fördjupning i ämnet, redovisning, utvärdering och dokumentation. Beroende på elevernas ålder kan det här se lite olika ut.

Strukturen över en dag kan sammanfattas så här:

 1. Skapa delaktighet
 2. Väck nyfikenhet
 3. Fokusera uppmärksamheten
 4. Upptäcka, uppleva och undersöka
 5. Dela inspiration
 6. Repetera och dokumentera

Från tidigare utvärdering

Mer information
Boktips

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus