Startsida Umeå kommun

Våga vara ute!

Våga vara ute är en utbildning i grundläggande friluftsfärdighet och utomhuspedagogik som genomförs under 2018-2020.

Den vänder sig till alla pedagoger inom grundskolan och SFI som vill använda naturen som klassrum med sin klass/grupp.

Alla pedagoger deltar på:

  • två seminariedagar då deltagarna får fortbildning i grundläggande friluftsfärdighet
  • tre naturskoledagar med klassen/gruppen då en naturskolepedagog följer med och leder aktiviteter tillsammans med deltagande lärare
  • tre metodfestivaler, en per år (konferensdagar fyllda av föreläsningar och seminarier)
  • avslutningsdag för hela projektet då alla deltagare samlas och gör en utflykt till intressant naturområde för aktiviteter, uppföljande samtal och utvärdering. 

Schema för september 2020

September
23/9:
Utomhusseminarium* kl 13-16 i första hand tänkt för förra höstens deltagare, men även deltager från året dessförinnan - från Robertsfors, Vännäs och Nordmaling är mycket välkomna. Samling vid dansbanan på Gammlia.

27/9: Avslutningvandring. Vi avslutar projektet med en lätt familjevandring i naturreservatet Strömbäck/Kont. Deltagare med familj bjuds in.

*Ett utomhusseminarium är då vi besöker en naturplats och praktiserar friluftsliv. Vi tar upp grundläggande friluftskunskaper och utomhuspedagogik, exempelvis allemansrätt, eldning, hantverk, naturkunskap, säkerhet och ledarskap.

Kontakt

Hans Lindborg
Naturskolan
hans.lindborg@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus