Startsida Umeå kommun

Våga vara ute!

Våga vara ute är en utbildning i grundläggande friluftsfärdighet och utomhuspedagogik som genomförs under 2018-2020.

Den vänder sig till alla pedagoger inom grundskolan och SFI som vill använda naturen som klassrum med sin klass/grupp.

Alla pedagoger deltar på:

  • två seminariedagar då deltagarna får fortbildning i grundläggande friluftsfärdighet
  • tre naturskoledagar med klassen/gruppen då en naturskolepedagog följer med och leder aktiviteter tillsammans med deltagande lärare
  • tre metodfestivaler, en per år (konferensdagar fyllda av föreläsningar och seminarier)
  • avslutningsdag för hela projektet då alla deltagare samlas och gör en utflykt till intressant naturområde för aktiviteter, uppföljande samtal och utvärdering. 

Övergripande schema för september-oktober 2019 

Naturskoledagar tillsammans med klasser/grupper från Umeå. Varje pedagog deltar i tre naturskoledagar tillsammans med klassen.

September

Utomhusseminarium* kl 13-16 i första hand för höstens deltagare, men även förra årets deltagare från Robertsfors, Vännäs och Nordmaling är välkomna.

Oktober

Utomhusseminarium kl 13-16 och även vid detta tillfälle i första hand för höstens deltagare, men även förra årets deltagare är varmt välkomna.

*Ett utomhusseminarium är då vi besöker en naturplats och praktiserar friluftsliv. Vi tar upp grundläggande friluftskunskaper och utomhuspedagogik, exempelvis allemansrätt, eldning, hantverk, naturkunskap, säkerhet och ledarskap. Datum och plats är ännu inte klart.

Kontakt

Hans Lindborg
Naturskolan
hans.lindborg@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus