Startsida Umeå kommun

Vakins skolinformation

Skolinformationen vänder sig först och främst till elever i årskurs 4 i Umeå och Vindelns kommun. Men vi erbjuder även klasser inom SFI och Språkintroduktion att ta del av informationen, som vi då anpassar efter elevernas språkkunskaper.

Skolinformationen startades 2006 och genomförs idag av oss på uppdrag av Vakin. Vi besöker klasserna och håller två lektioner vid två olika tillfällen. Den första lektionen handlar om avfall och återvinning och den andra om vatten och avlopp.

Målet är att fördjupa skolans undervisning och att långsiktigt öka allmänhetens kunskap om vatten- och avfallshantering ur ett hållbarhetsperspektiv.

Då besöker vi din klass under läsåret 2019/2020


Se schemaförslag (PDF)


Passar de föreslagna tiderna för skolinformationen? * (obligatorisk)
Passar de föreslagna tiderna för skolinformationen?


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus