Startsida Umeå kommun

Frågor och synpunkter
Det finns anledning till att en text inte publiceras.

  • Det är inte en fråga.
  • Frågan följer inte kraven enligt lag.

 

 

 

Din fråga får exempelvis inte:

  • innehålla kränkningar eller förolämpningar av personer
  • vara hotfull, obscen eller av stötande karaktär
  • uppmana till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
  • innebära att tystnadsplikt bryts
  • innehålla hets mot folkgrupp

 

Länk till frågor och svar


         


Kontakt

Christopher Granberg
biträdande utbildningsdirektör
grundskola
090-16 35 74
070-377 35 92 christopher.granberg@umea.se