Startsida Umeå kommun

Projektorganisation

Arbetet med att ta fram förslag till Ny skolstruktur för grundskolan leds av Christopher Granberg och processledare är Åsa Karlsson Perez.

Styrgrupp

Moa Brydstén, ordf. FoG-nämnd

Elmer Eriksson, vice ordf. FoG-nämnd

Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör

Lena H Gustafsson, ekonomichef

Christina Lundgren, chef Fastighet

Christopher Granberg, projektledare

Projektgrupp

Christopher Granberg, projektledare

Gunnar Olofsson, skolstrateg grundskola

Michael Lindgren, lokalplanerare FoG

Åsa Karlsson Perez, utvecklingsledare

Referensgrupp

Robert Lindberg, rektor Bräntbergsskolan

Lisa Laestander Flod, rektor Grubbeskolan

Helena Björnwall Åström, rektor Tegs centralskola

Alf Nilsson, rektor Linnéaskolan

Max Bohman, rektor Hagaskolan

Margaretha Karlsson, rektor Carlshöjdsskolan

Annacarin Gritzner, rektor Ålidhemsskolan

Eva Eklund, rektor Sjöfruskolan

Erika Holmberg, verksamhetschef Elevhälsan

Magnus Josefsson, processledare Maja Beskowsskolan

samt fackliga representanter.

Undersidor