Startsida Umeå kommun

Pedagogiska nätverket Luren

Nätverket Luren bjuder in till två nätverksträffar denna termin kring lärande för hållbar utveckling. Nätverksträffarnas innehåll kommer att präglas av olika förskolors arbete för en hållbarare framtid, både genom studiebesök på förskolor och erfarenhetsutbyte och inspiration på Ideán.

"Hållbar framtid – Barnen ska ges möjlighet att utveckla ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, natur och öka sin känslighet och sin omsorg om varandra och den värld vi lever i".

Anmälan gällande nätverket Luren

För att möjliggöra för personal från flera olika förskolor att delta i nätverksträffarna begränsar vi antal platser till två per avdelning. Om det finns platser kvar sista veckan finns möjlighet att anmäla ytterligare personal.

Anmälan till nätverksträffen den 8 september tas emot från och med den 12 augusti. Anmälan till nätverksträffen den 22 oktober tas emot från och med den 9 september.

8 september Förskola Smeden

Förskolan Smeden bjuder in till förskolans gemensamma projektarbete "Barns relation och dialog med naturen". Personalen arbetar med att iscensätta miljöer som tar tillvara barnens ekologiska känslighet för att skapa en hoppfull framtidstro. Under studiebesöket blir det en miljövandring både inne och ute där både växter och djur frodas, här kan man se personalens strävan att synliggöra och ge barnen möjligheter till upplevelser och utforskande av det cirkulära i naturen.

Tid: 18.00–20.00

Lokal: Förskolan Smeden

Antal platser: 50

22 oktober Idéan

Förskolan Ejderdunet berättar om ett tidigare genomfört projektarbete kring rörelse. Samtal och reflektion i grupper utifrån personalens berättelse om projektarbetet. Det ges också möjlighet att besöka Ideáns inspirationsmiljöer.

Tid: 18.00–20.00

Lokal: Idéan, Norra Ålidhemsskolan

Antal platser: 50

Anmälan till nätverk

Anmälan görs till:

monika.andersson@umea.se

För att möjliggöra för pedagoger från flera olika förskolor att delta i nätverksträffarna begränsar vi antal platser till två per avdelning.

Om det finns platser kvar sista veckan finns möjlighet att anmäla ytterligare pedagoger.


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus