Startsida Umeå kommun

Pedagogiska nätverket Luren

Nätverket Luren är ett 20 år gammalt Reggio Emiliainspirerat nätverk. Nätverket välkomnar alla som är nyfikna och intresserade av pedagogiska frågor och utveckling av sin verksamhet. Nätverket ska inspirera och ge förutsättningar till möten, dialog och erfarenhetsutbyte mellan pedagoger.

Innehållet på nätverksträffarna är besök på förskolor där pedagoger möts och fokus är den besökta förskolans verksamhet och deras förskolemiljöer. När det är nätverksträffar på Ideán är huvudsak innehållet fördjupade samtal kring pedagogiska dokumentationer ibland kopplat till korta föreläsningar.

För att möjliggöra för pedagoger från flera olika förskolor att delta i nätverksträffarna begränsar vi antal platser till två per avdelning. Om det finns platser kvar sista veckan finns möjlighet att anmäla ytterligare pedagoger.

Anmälan av pedagoger från andra kommuner

Utifrån det stora tryck som råder på nätverksträffarna så vänder vi oss i första hand till pedagoger verksamma i Umeå kommun och i andra hand till andra kommuners pedagoger. Två veckor innan nätverksträffen kan pedagoger från andra kommuner anmäla sig, om inte alla platser är uppbokade.

Nätverksträffar hösten 2019

3 september

Hållbar framtid – Naturvetenskap och estetiska uttryck

Under läsåret 18/19 har förskolorna Karet, Klumpen och Uven samt Ideán deltagit i projektet NaturvetenSkapande tillsammans med forskaren Sofie Areljung. Målet har varit att utforska den pedagogiska potentialen i att kombinera naturvetenskap och estetiska uttryck. Det har varit en spännande och omvälvande process för alla deltagare i projektet. Utgångpunkt tas i förskolornas dokumentationer och det bjuds in till samtal om några av de slutsatser som projektet lett till.

Tid: 18.00–20.00
Lokal: Hörsal A, Lindellhallen, Umeå universitet
Antal platser: 220

6 november

Förskolan Gitarren – ”Insekterna behöver blommor för att överleva och jag har pollenallergi”

På Gitarren har vi under året arbetat tillsammans med barnen för att synliggöra våra vanor och vårt avtryck på miljön med utgångspunkt i vår förskolevardag. Vi har följt små frön som gror och spirar, skakat grenar, undersökt hur rötter kan ”hålla sig fast i jorden”, smält snö som ”luktar färg och smakar kallt” och väckt tankar om andra människor på jorden med hjälp av Dollar street och Google earth. Vi har höjt medvetenheten och väckt nyfikenhet kring miljö/hållbarhetsfrågor hos både barn och pedagoger med hjälp av positiva grupprocesser, entusiasm och engagemang.

Tid: 18.00–20.00
Lokal: Förskolan Gitarren
Antal platser: 80

Anmälan till nätverk

Anmälan till nätverksträffen 3 september tas emot från och med 12 augusti.

Anmälan till nätverksträffen 6 november tas emot från och med 27 september.

Mejla till:

Monika Andersson
monika.andersson@umea.se