Startsida Umeå kommun

Pedagogiska nätverket Luren

Nätverket Luren är ett 20 år gammalt Reggio Emiliainspirerat nätverk. Nätverket välkomnar alla som är nyfikna och intresserade av pedagogiska frågor och utveckling av sin verksamhet. Nätverket ska inspirera och ge förutsättningar till möten, dialog och erfarenhetsutbyte mellan pedagoger.

Innehållet på nätverksträffarna är besök på förskolor där pedagoger möts och fokus är den besökta förskolans verksamhet och deras förskolemiljöer. När det är nätverksträffar på Ideán är huvudsak innehållet fördjupade samtal kring pedagogiska dokumentationer ibland kopplat till korta föreläsningar.

För att möjliggöra för pedagoger från flera olika förskolor att delta i nätverksträffarna begränsar vi antal platser till två per avdelning. Om det finns platser kvar sista veckan finns möjlighet att anmäla ytterligare pedagoger.

Anmälan av pedagoger från andra kommuner

Utifrån det stora tryck som råder på nätverksträffarna så vänder vi oss i första hand till pedagoger verksamma i Umeå kommun och i andra hand till andra kommuners pedagoger. Två veckor innan nätverksträffen kan pedagoger från andra kommuner anmäla sig, om inte alla platser är uppbokade.

Nätverksträffar våren 2020

20 APRIL

Hedlunda förskola

Vi på Hedlunda förskola välkomnar er till en kväll där vi visar hur vi använder våra Torg i vårt projektarbete och hur vi får vårt projekterande att fortlöpa över hela dagen. Vi kommer att presentera det pågående projektarbetet "Växa och gro", där vi tar avstamp i den ekologiska hållbarheten men utvecklar den sociala hållbarheten. Det finns gott om utrymme att upptäcka våra miljöer samt att språka med Hedlundas pedagoger.    

Tid: 18:00–20.00

Lokal: Hedlunda förskola

Antal platser: 75

Anmälan till nätverk

Anmälan till nätverksträffen 20 april tas emot från och med 8 februari.

Anmälan görs till:

monika.andersson@umea.se

För att möjliggöra för pedagoger från flera olika förskolor att delta i nätverksträffarna begränsar vi antal platser till två per avdelning.

Om det finns platser kvar sista veckan finns möjlighet att anmäla ytterligare pedagoger.