Startsida Umeå kommun

Inductionsprogrammet

En unik utveckling för nyanställda lärare

Hösten 2007 övergick Mentorskapsprogrammet till ett Inductionsprogram, som innebär ett utökat stöd till den nyanställda läraren. Det nya programmet utvecklar introduktionen ytterligare och bidrar tillsammans med kompetens­utveckling och en mentor till en snabbare professionalisering för den nya läraren. Induktionsprogrammet har utvecklats i samverkan mellan För- och grundskoleförvaltningen, Gymnasieförvaltningen samt Fakulteten för lärar­utbildning vid Umeå universitet.

Inductionsprogrammet utvecklar lärares ledarskap och leder den nye läraren in i sin yrkesroll. Programmet genomsyras av hälsoaspekter, jämställdhet, och mångfald. Med stöd av IKT sker dokumentation och reflektion i den egna praktiken och därigenom utvecklas lärares pedagogiska och administrativa vardag. Inductionen synliggörs i lärarens utvecklingsplan.

Flyer

Folder

Checklista för introduktion av den nya läraren 

Inductionsprogrammet

Sidan har granskats 2018-11-16

Sidans kortadress: www.umea.se/induction

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.