Startsida Umeå kommun

Statistikuppgifter, Umeå skolor i siffror

Sidan är inte uppdaterad!

Statistik 2018

Källa: Skolverket/SCB:s officiella statistik för år 2018, mätdatum: 2018-10-15

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Antal barn, kommun: 277

Antal barn, fristående: 67

Förskolor

Kommunala förskolor: 88

Antal barn i kommunala förskolor: 5272

Fristående förskolor: 22

Antal barn i fristående förskolor: 952

Grundskolor

Kommunala grundskolor: 49

Antal elever i kommunala grundskolor (inkl särskoleelever och elever i förskoleklass): 11081

Fristående grundskolor: 9

Antal elever i fristående grundskolor (inkl särskoleelever och elever i förskoleklass): 1 732

Gymnasieskolor

Kommunala gymnasieskolor: 4

Antal elever i kommunala gymnasieskolor (inkl särskoleelever): 3 370

Fristående gymnasieskolor: 6

Antal elever i fristående gymnasieskolor: 761

Skolverkets databas

Här väljer du själv vilka kommuner och data du vill jämföra.

www.jmftal.artisan.se/

Skolverkets statistik - färdiga rapporten

Här finns olika rapporter att välja mellan, beskrivning av statistiken m.m.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik

Kommun- och landstingsdatabasen

Databas med över 100 kommunala nyckeltal

https://www.kolada.se/?_p=index