Startsida Umeå kommun

Statistikuppgifter, Umeå skolor i siffror

Statistik 2018

Källa: Skolverket/SCB:s officiella statistik för år 2018, mätdatum: 2018-10-15

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Antal barn, kommun: 277

Antal barn, fristående: 67

Förskolor

Kommunala förskolor: 88

Antal barn i kommunala förskolor: 5272

Fristående förskolor: 22

Antal barn i fristående förskolor: 952

Grundskolor

Kommunala grundskolor: 49

Antal elever i kommunala grundskolor (inkl särskoleelever och elever i förskoleklass): 11081

Fristående grundskolor: 9

Antal elever i fristående grundskolor (inkl särskoleelever och elever i förskoleklass): 1 732

Gymnasieskolor

Kommunala gymnasieskolor: 4

Antal elever i kommunala gymnasieskolor (inkl särskoleelever): 3 370

Fristående gymnasieskolor: 6

Antal elever i fristående gymnasieskolor: 761

Skolverkets databas

Här väljer du själv vilka kommuner och data du vill jämföra.

www.jmftal.artisan.se/

Skolverkets statistik - färdiga rapporten

Här finns olika rapporter att välja mellan, beskrivning av statistiken m.m.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik

Kommun- och landstingsdatabasen

Databas med över 100 kommunala nyckeltal

https://www.kolada.se/?_p=index

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.