Startsida Umeå kommun

Klimatsmart, ekologisk och närproducerad mat

Måltidsservice ambition är att servera hållbara måltider. Det görs genom att arbeta med klimatsmart mat, till exempel att minska köttkonsumtionen och upphandla närproducerat. Det finns mål för att öka andelen ekologiska livsmedel och Måltidsservice har löpande säsongsanpassning av menyerna.

Ekologisk mat

Att ett livsmedel är ekologiskt innebär i stora drag att producenterna tar hänsyn till miljön och att djuren ska ha möjlighet till ett naturligt beteende och vistas ute. Kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används inte inom det ekologiska jordbruket.

Ekologisk mat i Umeå kommun

Umeå kommuns politiker har beslutat att Måltidsservice så långt som möjligt inom de ekonomiska ramarna ska använda ekologiska livsmedel. Måltidsservice arbetar strategiskt och långsiktigt med att införa fler ekologiska livsmedel. Arbetet påbörjades 2007 med målet att 10 procent av varuvärdet skulle vara ekologiska livsmedel. 2018 var målet att uppnå 20 procent ekologiska livsmedel av de totala livsmedelinköpen, 2019 är målet att uppnå 25 procent.

Närproducerat

Måltidsservice har flera upphandlade avtal med lokala leverantörer:

 • Grönsaksfabriken: frukt, grönsaker och rotfrukter
 • Gimobageriet: färskt bröd
 • Norrmejerier: mejerivaror

Via vår huvudleverantör Martin & Servera handlar vi bland annat av följande lokala leverantörer;

 • Sjöboden: färsk fisk
 • Nyhléns Hugossons: kött & chark
 • Polarbröd: fryst bröd

Läs mer under "Var kommer maten från?"

Säsongsanpassning

Måltidsservice arbetar aktivt med säsongsanpassning av såväl matsedel som salladsbord. Matsedeln revideras fyra gånger årligen för att anpassas efter gällande säsong. Arbetet med säsongsanpassningarna är inspirerade av den så kallade S.M.A.R.T-modellen.

 • S = Större andel vegetabilier
 • M= Mindre tomma kalorier
 • A= Andelen ekologiskt ökar
 • R= Rätt kött och grönsaker
 • T= Transportsnålt

Klimatsmart menyplanering

Umeå, tillsammans med ett flertal kommuner och landsting, medverkar i ett projekt med målet att skapa ett datastöd för att underlätta klimatanpassade val vid menyplanering till barn och elever. Läs mer om klimatsmart menyplanering.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus