Startsida Umeå kommun

Frågor och svar om specialkost

Måste vi ansöka om specialkost för vårt barn som är nötallergiker? Ni har väl inga nötter i er mat?

I våra kök får det inte finnas nötter, mandel eller sesamfrö. Det är livsmedel som Livsmedelsverket rekommenderar att vi inte har i skolan. Så i skolmaten finns inga nötter. Det enda som eventuellt skulle kunna finnas i en skolrestaurang är hårt bröd med "kan innehålla spår av" sesamfrö och mjölk, något som normalt inte ska finnas i dessa bröd. Men det ska i så fall vara skyltat och det ska finnas ersättning som är helt rent.

Men, vi har ingen kännedom om det finns nötter i skolans övriga lokaler. Vi vill att man gör en ansökan om specialkost för nötallergiker så informationen finns på skolan/förskolan.

Vi har sedan tidigare lämnat in ett läkarintyg, måste vi nu lämna in ett till?

Finns det ett intyg från läkare/dietist sedan förut på skolan/förskolan så behövs det inget nytt.

Måste man förnya ansökan och utraget ur sjukjournalen varje år?

Nej, skicka in en ansökan vid start i skola eller förskola, komplettera med utdrag ur sjukjournal. En ny ansökan behöver endast göras vid byte av (kommunal) skola. Blir det förändring eller om man vill avsluta specialkosten fyller man i förändrings/avslutningsblanketten. Innebär förändringen en utökning av kosten behövs ett nytt besök hos vården eller hos skolsköterska.

Mitt barn behöver egen matsedel av andra skäl, och har tidigare fått det endast genom att lämna specialkostansökan. Måste vi nu besöka vården?

Nej. Barn och ungdomar som har andra skäl, till exempel det vi benämner som NPF (neuropsykiatriska funktionshinder), och som har svårigheter att få matsituationen att fungera i skolan, kan i samråd med köket få hjälp genom olika anpassningar. Men ibland kan det vara till hjälp för köket med besök hos skolsköterskan eller vården.

Frågor och funderingar

Kontakta respektive enhetschef eller kök alternativt Måltidsservice dietist.

Telefon till Umeå kommuns växel:

090-16 10 00

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus