Startsida Umeå kommun

Modersmål

Du som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan från och med förskoleklass. Det gäller även för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Modersmålsundervisning syftar till att upprätthålla och utveckla barns och ungdomars flerspråkighet samt bidra till ökad måluppfyllelse för elever med annat modersmål än svenska.Språkdusch i finska, meänkieli och samiska

Inför läsåret 2019-2020 erbjuder Umeå kommun språkdusch i finska, meänkieli och samiska för barn i förskolan och deras vårdnadshavare samt elever i skolan. Anmälan till språkdusch görs på webbplatsen under hösten 2019.

Ytterligare information om lokal kommer i samband med terminsstart 2019.


Språkdusch förskola i finska, meänkieli och samiska (varieteter nord, syd- och umesamiska)

19 oktober klockan 14.00—16.00

14 december klockan 14.00—16.00

15 februari klockan 14.00—16.00

16 maj klockan 14.00—16.00

 

Språkdusch skola i finska, meänkieli och samiska (varieteter nord, syd- och umesamiska)

16 november klockan 14.00—16.00

28 mars klockan 14.00—16.00

Kontakt

Rochelle Waghorn
enhetschef
070 265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Mer information

Skolverkets information
på andra språk:

Skolan är till för ditt barn

Om svenska skolan

Sidan har granskats 2019-06-18

Sidans kortadress: www.umea.se/modersmal