Startsida Umeå kommun

Modersmål

Du som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan från och med förskoleklass. Det gäller även för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Meningen med undervisning är att bevara samt utveckla barns och ungdomars flerspråkighet samt bidra till ökad måluppfyllelse för elever med annat modersmål än svenska.

Kontakt

Kristiina Burman
chef
070-633 04 70
kristiina.burman@umea.se

Rochelle Waghorn
enhetschef
070-265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Mer information

Skolverkets information
på andra språk:

Skolan är till för ditt barn

Om svenska skolan

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-12

Sidans kortadress: www.umea.se/modersmal