Startsida Umeå kommun

Modersmålsundervisning i gymnasieskolan

Elever som ska påbörja eller går på gymnasiet har rätt att ansöka till kurser i ämnet modersmål. Kurser som erbjuds är modersmål 1, modersmål 2 och aktiv tvåspråkighet. Samtliga kurser omfattar vardera 100 poäng.

Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning för elev som ej fyllt 18 år.

Rektor godkänner en elevs ansökan utifrån de krav som anges i skollagen;

  • en eller båda vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål
  • om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven
  • eleven har goda kunskaper i språket.

En elev som är adopterad och har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet. Eleven behöver dock ha goda kunskaper i det angivna språket för att ha rätt att läsa modersmålet på gymnasienivå.

En elev kan ha flera modersmål, men har rätt till undervisning i ett av dessa.

Elever på något av Introduktionsprogrammen som inte har ett godkänt betyg i ämnet modersmål årskurs 9 har möjlighet att ansöka om modersmål motsvarande årskurs 9.

Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning för elev som ej fyllt 18 år.

Rektor godkänner en elevs ansökan utifrån de krav som anges i skollagen;

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

Modersmålsundervisningen startar om det finns en lämplig lärare och fem elever som beviljats undervisning.

För elever som ansöker om modersmålsundervisning i något av de fem nationella minoritetsspråken startar undervisningen oavsett om det finns fem elever eller inte.

Kontakt

Rochelle Waghorn
enhetschef
070-265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Ansökan

Ansökan öppnar 1 april. Sista datum för ansökan är 15 augusti.

Modersmål för gymnasieelever

Prövningar

För frågor och anmälan, ladda ner dokumentet (PDF)

För frågor kontakta:

Rochelle Waghorn
enhetschef
070-265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se