Startsida Umeå kommun

Om eleven slutar

Vid uppsägning av modersmålsundervisning i ansvarar du som är vårdnadshavare för att fylla i ett underlag.

Avsluta modersmålsundervisning i grundskolan

Avsluta modersmålsundervisning i gymnasieskolan

Kontakt

Veronica Sjödin
koordinator
090-16 27 17
070-950 47 35
veronica.sjodin@umea.se