Startsida Umeå kommun

Studiehandledning för elevens språk- och kunskapsutveckling

En elev i grundskolan, grundsärskolan samt gymnasiet och gymnasiesärskolan har enligt skollagen rätt till studiehandledning på sitt starkaste språk i skolans olika ämnen och kurser.

Handledningen ska eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det ska leda till att eleven inhämtar ämneskunskaper parallellt med att eleven lär sig svenska språket. Rektor för eleven kan ansöka om studiehandledning.

Handledning kan ges inför en lektion, under eller efter. Hur studiehandledningen organiseras beror på elevens språkliga utveckling i svenska.

Kontakt

Veronica Sjödin
koordinator
090-16 27 17
070-950 47 35
veronica.sjodin@umea.se

 

Karin Ledin
090-16 26 29
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus