Startsida Umeå kommun

Studiehandledning för elevens språk- och kunskapsutveckling

En elev i grundskolan, grundsärskolan samt gymnasiet och gymnasiesärskolan har enligt skollagen rätt till studiehandledning på sitt starkaste språk i skolans olika ämnen och kurser.

Studiehandledningen ska syfta till att ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det ska leda till att eleven inhämtar ämneskunskaper parallellt med att eleven lär sig svenska språket. Rektor för eleven kan ansöka om studiehandledning.

Studiehandledning kan ges inför en lektion, under eller efter. Hur studiehandledningen organiseras beror på elevens språkliga utveckling i svenska.

Kontakt

Veronica Sjödin
koordinator
090-16 27 17

070-950 47 35
veronica.sjodin@umea.se