Startsida Umeå kommun

Uppsägning av modersmål

Vid uppsägning av modersmålsundervisning ansvarar du som är vårdnadshavare för att fylla i ett underlag.

Avsluta modersmålsundervisning i grundskolan

Avsluta modersmålsundervisning i gymnasieskolan

Kontakt

Veronica Sjödin
koordinator
090-16 27 17
070-950 47 35
veronica.sjodin@umea.se

Karin Ledin
090-16 26 29
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus