Startsida Umeå kommun

Nyanlända barn och elever

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända barn och ungdomar ska vända sig till Mottagningsenheten vid Kompetencentrum för flerspråkighet för inskrivning och kartläggning. Vårdnadshavare eller kontaktperson anmäler barn och ungdom genom ansökningsformulär.

Vid inskrivningssamtalet ska barnet och minst en förälder eller vårdnadshavare vara med och barnets identitet ska kunna styrkas.

Under inskrivningssamtalet får barn och vårdnadshavare bland annat information som skolsystemet, fritidshem, val av skola samt kartläggningen som ska genomföras.

För barn som ska börja i förskolan får vårdnadshavare information om hur förskolan fungerar och när det kan bli aktuellt för barnet att få en plats i förskolan.

Elever som ska gå i förskoleklass till och med årskurs 3 börjar på skola i sitt geografiska närområde.

Elever i årskurs 4-9 påbörjar ofta sin utbildning i förberedelseklass på någon av de skolor där dessa klasser finns.

Anmälan

Anmälan till mottagnings­enheten för nyanlända

Koordinator vid mottagningsenhet tar kontakt inom 3 arbetsdagar.

Kontakt

Agneta Sundberg
Koordinator
090-16 27 21
070-950 39 82
agneta.a.sundberg@umea.se

 

Mirna Nasser
språkutvecklare
073-073 04 52
mirna.nasser@umea.se

Linda Spett
språkutvecklare
070-265 16 72
linda.spett@umea.se

Jila Sanaie
språkutvecklare
070-265 17 05
jila.sanaie@umea.se

Mottagning

Kompetenscentrum för flerspråkighet
Västra Norrlandsgatan 29
903 29 Umeå

Karta (eniro.se)

Dagar för inskrivning och kartläggning steg 1

Måndag och fredag, 08.30–16.30

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.