Startsida Umeå kommun

Ny i Sverige

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända barn 1–15 år ska vända sig till Mottagningsenheten, vid Kompetencentrum för flerspråkighet. Där sker inskrivning och kartläggning. Vårdnadshavare eller kontaktperson anmäler barn och ungdom genom ansökningsformulär.

Om barnet är mellan 1–15 år – länk till Mottagningsenheten för nyanlända barn och elever.

Om eleven är mellan 16–20 år – länk Språkintroduktion.

Språkutvecklare vid mottagningsenhet tar kontakt.

  • Skolplikt gäller för barn från förskoleklass till åk 9 för elever som är folkbokförda.
  • Familjer kan anmäla barnen till skolan utan att ha de fyra sista siffrorna (personnummer) om familjen är folkbokförd i Umeå kommun.
  • Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige.
  • Rätten till skolgång gäller också till gymnasiet och även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller hon rätt att avsluta sin utbildning.
  • Barnet bör börja skolan senast en månad efter ankomsten till Sverige eller så snart det är lämpligt med hänsyn till barnets personliga förhållanden.

Inskrivningssamtalet

Vid inskrivningssamtalet ska barnet och minst en förälder eller vårdnadshavare vara med och barnets identitet ska kunna styrkas.

Under inskrivningssamtalet får barn och vårdnadshavare bland annat information som skolsystemet, fritidshem, val av skola samt kartläggningen som ska genomföras.

För barn som ska börja i förskolan får vårdnadshavare information om hur förskolan fungerar och när det kan bli aktuellt för barnet att få en plats i förskolan.

Kontakt

Mottagningsenheten
090-16 27 21

Mottagning
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Fridhemsvägen 2
903 37 Umeå

Hitta hit

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus