Startsida Umeå kommun

Nyanlända barn och elever

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända barn och ungdomar ska vända sig till Mottagningsenheten vid Kompetencentrum för flerspråkighet för inskrivning och kartläggning. Vårdnadshavare eller kontaktperson anmäler barn och ungdom genom ansökningsformulär.

Anmälan till mottagnings­enheten för nyanlända

Språkutvecklare vid mottagningsenhet tar kontakt inom 3 arbetsdagar.

Inskrivningssamtalet

Vid inskrivningssamtalet ska barnet och minst en förälder eller vårdnadshavare vara med och barnets identitet ska kunna styrkas.

Under inskrivningssamtalet får barn och vårdnadshavare bland annat information som skolsystemet, fritidshem, val av skola samt kartläggningen som ska genomföras.

För barn som ska börja i förskolan får vårdnadshavare information om hur förskolan fungerar och när det kan bli aktuellt för barnet att få en plats i förskolan.

Elever som ska gå i förskoleklass till och med årskurs 3 börjar på skola i sitt geografiska närområde.

Elever i årskurs 4-9 påbörjar ofta sin utbildning i förberedelseklass på någon av de skolor där dessa klasser finns.

Skolor i Umeå kommun med förberedelseklass:

Ersängskolan, årskurs 4–9

Grubbeskolan, årskurs 7–9

Hedlundaskolan, årskurs 4–6

Teg centralskola, årskurs 7–9

Ålidhemskolan, årskurs 4–6 

Kontakt

Mottagningsenheten
090-16 27 21

Mirna Nasser
språkutvecklare
073-073 04 52
mirna.nasser@umea.se

Linda Spett
språkutvecklare
070-265 16 72
linda.spett@umea.se

Jila Sanaie
språkutvecklare
070-265 17 05
jila.sanaie@umea.se

Mottagning

Kompetenscentrum för flerspråkighet
Fridhemsvägen 2
903 37 Umeå

Hitta hit