Startsida Umeå kommun

Undervisning för nyanländ elev i förberedelseklass

I Umeå kommun börjar alla nyanlända elever i årskurs 1–3 i ordinarie undervisningsgrupp. För elever i årskurs 4–9 börjar nyanlända elever oftast i en av Umeå kommuns förberedelseklasser.

Undervisning i förberedelseklass ger nyanländ elev möjlighet att lära sig svenska språket genom skolans olika ämnen. Enligt skollagen är det inte möjligt att en elev får all sin undervisning i förberedelseklass. En elev som har kunskaper i ett ämne som motsvarar kraven ska gå i ordinarie undervisning. Enbart kunskaper i svenska språket är inte avgörande för om eleven kan delta i ordinarie undervisning i ett eller flera ämnen.

Skolor i Umeå kommun med förberedelseklass:

Bräntbergsskolan, åk 7–9

Ersängskolan, åk 4–9

Grubbeskolan, åk 7–9

Hedlundaskolan, åk 4–6

Teg centralskola, åk 7–9

Ålidhemskolan, åk 4–6 

Kontakt