Startsida Umeå kommun

Kartläggning

I Skollagen framgår det att skolan ska göra en pedagogisk kartläggning av nyanlända elevers kunskaper.

Kartläggningen är utgångspunkten för hur undervisningen anpassas utifrån elevens förutsättningar och behov.

Skolverkets kartläggningsmaterial, steg 1 och 2, är obligatoriskt från och med 15 april 2016. 

Så här gör vi i Umeå:

Kartläggning steg 1 (pdf)

Kartläggning steg 2 (pdf)

Kontakt

Mirna Nasser
språkutvecklare
073-073 04 52
mirna.nasser@umea.se

Linda Spett
språkutvecklare
070-265 16 72
linda.spett@umea.se

Jila Sanaie
språkutvecklare
070-265 17 05
jila.sanaie@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.