Startsida Umeå kommun

Språkintroduktion

Språkintroduktion (IMS) är ett program för dig som är i åldern 16-20 år, nyanländ* i Sverige och vill studera för att få godkända betyg motsvarande årskurs 9. Om du har fyllt 18 år behöver du ha fått ditt uppehållstillstånd och/eller ha en pågående studieplan från annan ort.

Språkintroduktion finns på Dragonskolan och Midgårdsskolan.

När du börjar på IMS får du en individuell studieplan upprättad efter dina egna behov och förutsättningar. Efter samtal, kartläggning och tester placeras du i de ämnesgrupper som passar just din kunskapsnivå. Förutom svenska kan du läsa engelska, matte, idrott, so, no, bild, musik och hemkunskap beroende på individuella behov och förutsättningar. Du får också studiehandledning i ditt modersmål vilket underlättar studierna.

När du har erhållit din behörighet kan du söka vidare till nationella program, folkhögskola, Komvux, Sfi eller gå direkt ut i arbetslivet. Språkintroduktion har en kontinuerlig intagning över året.

* Med nyanländ elev ska avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

Regeringens proposition 2014/15:45.

Kontakt

Ann-Charlotte Gavelin Rydman
rektor
Språkintroduktion
070-311 49 09
ann-harlotte.gavelin@umea.se

Ibrahim Alhakim
biträdande rektor
MID, FOR
Språkintroduktion
070-645 23 45 
ibrahim.alhakim@umea.se

Katarina Nyman
biträdande rektor
Västra gy, DR
Språkintroduktion
070-699 08 69
katarina.nyman@umea.se

Lena Lindström
samordnare, språkintroduktion
090-16 59 85
070-699 43 47
lena.lindstrom.2@umea.se

Carina Ovesson
administratör
Språkintrodukton
090-16 59 83
carina.ovesson@umea.se

Mer information

Would you like to read about Språkintroduktion in another language?

Read about introduction programmes at Skolverkets webbsite